Ochranné známky

5am-logo-sede
5 am sportswear for hard workers® je registrovaná ochranná známka a její použití je přísně zakázáno.

Ochranné značky, loga a servisní značky (dále hromadně označované jen jako „Ochranné známky“) zobrazené na stránce jsou registrovanými a neregistrovanými Ochrannými známkami. Nic na této stránce by se nemělo vykládat jako nepřímé, zákonné či jiné udělení jakékoli licence nebo práva na užívání jakékoli Ochranné známky uvedené na stránce bez písemného svolení společnosti 5 am sportswear - Jan Barbořík nebo takové třetí osoby, která případně Ochranné známky umístěné na stránce vlastní.
Užívání Ochranných známek uvedených na stránce nebo užívání jakéhokoli jiného obsahu stránky, s výjimkami uvedenými v Podmínkách užití, je přísně zakázáno.